Gouden Tientje Historie

Het gouden tientje is een munt die behoorlijk oud is in vergelijking met andere beleggingsmunten. De historie van het gouden tientje gaat dan ook bijna 200 jaar terug. Toch is het gouden tientje niet zo lang geslagen als het ontstaan zou doen vermoeden. Hoe het gouden tientje is ontstaan kunt u op deze pagina lezen.

De gouden tientje historie begint in het jaar 1818 toen Nederland al een jaar of vijf geregeerd werd door koning Willem I der Nederlanden en groothertog van Luxemburg nadat Napoleon verslagen was in de slag bij Leipzig. Als koning nam Willem I een aantal verregaande besluiten die in zijn ogen nodig waren voor de wederopbouw van Nederland. Een paar van die maatregelen waren het invoeren van het decimale stelsel waardoor wij in Nederland tot op de dag van vandaag kilo’s en meters gebruiken en het invoeren van de muntwet in 1816. Vanaf dat moment bestond de gulden uit 100 centen en toonde de gulden het hoofd van de vorst op één zijde en het opschrift ‘God zij met ons’ op de zijkant. Het ontstaan van het gouden tientje was bedoeld om de dubbele standaard te ondersteunen, bij de dubbele standaard was de waarde van de gulden gekoppeld aan de waarde van zowel goud alsook zilver. Later bleek dit geen goed plan omdat de prijzen van goud en zilver niet in hetzelfde tempo omhoog gingen, de dubbele standaard werd uiteindelijk losgelaten en vervangen door de zilveren- en gouden standaard.

Onder koning Willem I werden tot zijn aftreden in 1840 gedurende achttien jaar gouden tientje historie geschreven. De oplagen varieerden van enkele stuks in het eerste jaar en 1826 tot bijna 4 miljoen. Omdat koning Willem I problemen had om België, dat deel uitmaakte van Nederland, in het gareel te houden werden de gouden tientjes in Utrecht en in Brussel geslagen. Uiteindelijk leidde de afscheiding van België tot het besluit van koning Willem I om af te treden. Koning Willem II heeft slechts negen jaar op de troon gezeten en heeft in deze periode weinig historie van het gouden tientje geschreven door slechts één jaargang uit te geven. Zijn zoon, koning Willem III, gaf tien jaargangen uit al begon hij pas laat in zijn regeerperiode met het uitgeven van gouden tientjes. Koning Willem III werd opgevolgd door koningin Wilhelmina die op haar beurt dertien jaargangen uit gaf die in oplages varieerden van 61 stuks to ruim 4 miljoen.

Toen in de jaren dertig van de vorige eeuw de economische crisis in Nederland uitbrak kwam de historie van het gouden tientje in 1933 tot een abrupt einde. Nederland moest de goud standaard los laten en in 1936 werd de papieren standaard in gevoerd. 115 jaar gouden tientje historie was daarmee ten einde gekomen en daarmee een rijk stuk Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst sinds het gouden tientje ontstaan was het gouden tientje daardoor ook geen wettig betaalmiddel meer. Het gouden tientje werd nadien gebruikt als beleggingsmunt maar dat was van korte duur, de tweede wereldoorlog gooide Europa op zijn kop en van een beleggingsmarkt was vele jaren lang geen sprake. De gouden tientjes die de wereldoorlog overleefd hebben waren voornamelijk interessant voor verzamelaars omdat slechts weinigen aan beleggen toe kwamen. Toen het economische beter ging in ons eigen land was men het ontstaan van het gouden tientje allang vergeten, ook waren er veel andere gouden munten waarin men kon beleggen.

De grote vraag naar goud die na de millennium wisseling ontstond heeft de gouden tientje historie weer nieuw leven ingeblazen. Veel verzamelaar deden een deel van hun verzameling met grote winsten van de hand en nooit aangesproken reserves van gouden tientjes kwamen op de markt. De historie van het gouden tientje wordt daarmee voortgezet. Vandaag de dag kunt u grote aantallen gouden tientjes aan treffen bij online handelaren. Dit zullen niet de jaargangen zijn die de historie van het gouden tientje in gaan als de duurste exemplaren. De prijs van de jaargangen waarin er meer geslagen zijn is gelijk aan de prijs van goud. U betaald daarom niet meer dan de goudprijs en daardoor kunt u een mooie winst maken met uw beleggingen. Aangezien de goudkoers nog niet uitgegroeid is zijn er nog steeds winsten met het gouden tientje te halen en zal wellicht het gouden tientje de historie in gaan als de munt die u uw grote winst bracht.